De Kerstdrive is op 20 December

Om 18.00 uur ontvangen wij alle leden die zich hebben opgegeven voor een Kerstdiner bij Oad Thoear. Na het welkomstdrankje is er een 3 gangenĀ kerstdiner.

Na het diner is het vrij bridgen.

Wij hopen u dan te treffen op dit gezellig samenkomen. Wilt heden nu treden. Nou ja, 20 December dan.