Een wisselbeker!

Om de strijd om het kampioenschap nog wat fraaier te laten eindigen heeft het bestuur een fraaie beker laten maken. De winnaar van het clubkampioenschap krijgt deze uitgereikt. Het is een wisselbeker dus hij gaat ieder jaar naar het nieuwe kampioenspaar. Maar zodra een paar in totaal drie keer deze beker heeft gewonnen mogen ze hem houden en begint de telling weer opnieuw.

Als dat maar geen ruzie wordt tussen de 3-voudige kampioenen want die willen deze beker natuurlijk allebei in huis hebben. Denken wij.

U heeft elders al kunnen lezen dat Claudia en Peter de eerste trotse winnaars zijn.