Leden kunnen liefhebbers aanmelden voor bridgecursus

Het bestuur heeft het initiatief genomen om liefhebbers voor een bridgecursus te zoeken. Naast advertenties e.d. is mond-op-mond reclame doorgaans het meest effectief. Daarom het verzoek aan alle leden om buren, familieleden, kennissen e.d. te benaderen met de vraag of ze niet willen leren bridgen. De gegevens staan op de site onder ACADEMY en bij vragen kan men Peter Frenken bellen op 0630552506 of men kan ook mailen naar peter.frenken@ziggo.nl.