We kunnen bij Oad Thoear blijven

We blijven voorlopig bridgen in Aod Thoear. De gemeenteraad heeft dinsdag 19 december besloten dat er een stichting gaat onderzoeken of een sluitende begroting te ┬árealiseren is om in Oad Thoear een gemeenschapsvoorziening te realiseren. Zij passeerden hiermee unaniem het voorstel van het College van B&W om zaal D’n Ingel aan te wijzen als dorpshuis. Vele verenigingen hadden hiertegen bezwaar gemaakt, ook onze voorzitter namens Thorn-a-Tous. De Raad bleek goed geluisterd te hebben naar de vele bezwaren en wezen Oad Thoear aan als enige te onderzoeken optie. Over een half jaar moet de studie naar de levensvatbaarheid van Oad Thoear klaar zijn. We kunnen dus voorlopig vooruit en de Nassaurie gaat niet door. Het pro-actieve en gezien de dreigende sluiting van Oad Thoear noodzakelijke onderzoek van ons bestuur naar een reserve-lokatie was (achteraf) dus niet nodig. Iedereen is waarschijnlijk blij met deze uitkomst,

.